wizerunek

towar
Author: Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier
Source: http://www.flickr.com
Czy opłacanie progresu pracownika koresponduje z jego zadowoleniem z pracy?


Pracobiorca usatysfakcjonowany to pracownik dobrze opłacony, ale czy to tylko jeden powód dowodzący o zadowoleniu z pracy zarobkowej? Ogromna część pracobiorców coraz częściej zauważa, że opcja rozwoju i podnoszenia umiejętności w pracy jest nierozłączną składową satysfakcji z pracy.


Osoby aktywne zawodowo pożądają podwyższania swoich umiejętności i odczucia, że robią w życiu coś mającego sens.


W obecnym świecie obcujemy z coraz bardziej modnym trendem finansowania przez pracodawców szkoleń zakładających podniesienie umiejętności i wiedzy osób zatrudnionych.