KRS

Rozliczenie podatku
Author: JoshuaDavisPhotography.com
Każdego roku większa część obywateli Polski staje przed koniecznością rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Konieczność ta dotyczy tych, którzy wykonują pracę zarobkową i uzyskują w ramach niej przychody przekraczające podany pułap. Oczywiście chodzi tu o zawód legalny, a więc taki, gdzie z zarobków odprowadzana jest kwota podatku.