Rezerwy na świadczenia pracownicze to rezerwy połączone z przyszłymi zobowiązaniami podmiotów gospodarczych w związku z obecnie zatrudnionymi pracownikami. Są one zamieszczane w księgach rachunkowych danej firmy, spółki bądź przedsiębiorstwa. Rezerwy na świadczenia pracownicze wynikają z kodeksów prawa pracy, a także z układów zbiorowych pracy oraz wielu innych istotnych zobowiązań między chlebodawcami a pracownikami. Wycena rezerw na rozmaite świadczenia pracownicze powinna być zrealizowana zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości Nr 19 czy również zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości Nr 6. Niezależnie od tego, jaki standard się wybierze, powinna zostać zastosowana metodologia aktuarialna (http://rezerwy24.pl/wycena_rezerw). Co więcej istnieje nakaz (KSR 6) albo zalecenie (msr 19) mówiące o tym, iż może to pozostać zrealizowane poprzez profesjonalnego, doświadczonego aktuariusza.Jeśli dana firma korzysta z Międzynarodowego Standardu Nr 19, wtedy marka zdoła, lecz nie musi korzystać z usług aktuariusza, choć naturalnie jest to polecane. Niemniej jednak msr 19 nakłada na spółki znacznie większe zobowiązania. Raport w mrs 19 jest znacznie bardziej powiększony oraz musi zawierać: sumpty odsetek, koszty bieżącego zużycia, mało tego w sprawozdaniu powinny znaleźć się wypłacone świadczenia, ograniczenia, sumpty przyszłego zatrudnienia oraz mnogość innych ważnych pozycji. W Krajowym Standardzie Rachunkowości Nr 6 obowiązkowo wypada skorzystać z usług wykwalifikowanego,
finanse
Author: reynermedia
Source: http://www.flickr.com
profesjonalnego aktuariusza (spójrz tutaj). KSR 6 jest związany ze specyficznymi świadczeniami, takimi jak na przykład dodatki stażowe, gratyfikacje jubileuszowe, a także odprawy rentowe lub też opieka medyczna. Oczywiście to zaledwie parę przykładowych świadczeń, aczkolwiek jest ich sporo więcej.

Mimo tego, że obecnie wolno w pojedynkę oszacować rezerwy za pomocą rozmaitych narzędzi (dostępnych przykładowo w Internecie), to należy pamiętać, iż zgodnie z KSR 6 nie będą one uznawane za znaczące i wiążące bez poświadczenia profesjonalnego, wykwalifikowanego aktuariusza.