Podatki PIT to dla wielu osób niejasny i smutny obowiązek. Większość z nich dotyczą różnych podmiotów rozliczających się rokrocznie, ale nie każdy wie, co sumiennie każdy PIT oznacza oraz kogo dotyczy.


Jedna z deklaracji to PIT 38, który jest musem osób zbywających własne papiery wartościowe.


Oświadczenie mają złożyć także osoby mające prywatne – poza działalnością gospodarczą – przychody finansowe (więcej info) z tytułu na przykład zbycia pożyczonych papierów, pochodnych instrumentów finansowych czy udziałów w przedsiębiorstwach o osobowości prawnej. Ważna jest data pozbycia się papierów, a nie nabycia do nich praw.{PIT 38 obejmuje również przejęcie udziału w spółkach o osobowości prawnej albo wkładu w kooperatywach, możesz go łatwo wypełnić z pomocą Pitaxa. Do niego wlicza się także źródła finansowe mające swoje pochodzenie poza granicami kraju. Deklaracje te składa się każdego roku bezwarunkowo do przyjętego przez właściwe urzędy. Warto pamiętać, że w przypadku małżeństw tenże PIT każdy składa indywidualnie.


strona www
Author: Kārlis Dambrāns
Source: http://www.flickr.com


Wyróżnia się również PIT 28, zgodnie z którym trzeba rozliczyć się z dochodów na prawach ryczałtu. Mogą skorzystać z niego osoby prowadzące własną spółkę gospodarczą, a także wspólnicy spółek cywilnych oraz jawnych. Ponadto deklaracja dotyczy również osoby zeznające dochody finansowe pochodzące między innymi z podnajmu oraz dzierżawy.
Trzeba zapamiętać, iż rozliczenia za pomocą PIT 28 można dokonać tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu do organu skarbowego o pozyskaniu nowych dochodów. Jeśli jednak ktoś już wcześniej korzystał z ryczałtu, nie ma obowiązku składania oświadczenia.