Fundusze inwestycyjne są dobrze znanym oraz entuzjastycznie stosowanym poprzez przedsiębiorców źródłem finansowania. Jest ono łatwiej dostępne aniżeli Giełda i zapewnia większe możliwości niż pożyczka. Na ogół umożliwia aktualnym właścicielom zachować kontrolę nad firmą.
biznesmen
Author: mendhak
Source: http://www.flickr.com


prywatne fundusze inwestycyjne
Source: pixabay


Zastanówmy się kiedy warto o to źródło zabiegać?


Pożyczka, leasing bądź dowolna inna forma długu jest najczęściej dostępna jedynie w pewnych granicach oraz z wskazanym przeznaczeniem. Kiedy to źródło finansowania zostaje wyeksploatowane, niezbędna jest inwestycja w fundusz. Zdobycie do tego celu partnera w postaci funduszu inwestycyjnego jest pewnym z nagminniej napotykanych rozwiązań. Suma kapitału pochodzącego od funduszu może być o wiele wyższa niż wynika to ze zdolności kredytowej firmy. Prywatne fundusze inwestycyjne nie oczekują gwarancji na majątku spółki lub wspólników zatem nie ograniczają zdolności kredytowej, oczekują jedynie udziału w nadzorowaniu oraz przyszłych przychodach.


Następnym bodźcem wprowadzenia do firmy funduszu jako inwestora może być chęć zdobycia od niego know-how, dojścia do technologii, dojścia do sieci dystrybucji itd. Jest to realne gdy w portfelu inwestycyjnym tego funduszu znajduje się firma albo przedsiębiorstwa, których działalność może kreować z naszą ponadplanową wartość. Będąc akcjonariuszem w tychże podmiotach fundusz będzie narzucał kooperację pomiędzy nimi. Może być to kooperacja między wytwórcą a siecią dystrybucji, kooperacja między dwoma wytwórcami funkcjonującymi na różnych obszarach, koordynacja zakupów, organizacja logistyki etc.


w pracy
Author: hackNY.org
Source: http://www.flickr.com


Prywatne fundusze inwestycyjne są dobrą ścieżką wyjścia jeżeli poniektórzy wspólnicy, wspólnicy pragną wycofać się ze spółki, natomiast drudzy nie mają pieniążków na odkupienie ich akcji czy z innych przyczyn nie chcą tego uczynić. Przy dobrych perspektywach rozwoju przedsiębiorstwa oraz gwarancji zaangażowania ze strony drugich wspólników fundusz może kupić mniejszościowy wkład z zamiarem późniejszej odsprzedaży.Aby wybrać fundusz konieczny nam będzie niezależny doradca finansowy. Zamierzeniem każdego funduszu inwestycyjnego jest szybki wzrost wartości portfela. Tego wyczekują od niego inwestorzy, jacy umieszczają w nim swe pieniążki. Prędki wzrost wartości znaczy co najmniej 30% na rok.